0
Domowa przymierzalnia
Wybierz 4 oprawki, które przymierzysz w domu za 0 zł!

Polityka prywatności zasady przetwarzania danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym chcemy Pańśtwo poinformować, że ochrona Państwa danych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego chcemy Państwo poinformować na jakiej zasadzie Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane.

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies oraz zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez sklep internetowy www.eokulary.pl prowadzony pod adresem Duo Optyk Sp. z o.o. ul. Krucza 47a , 00-509 Warszawa

Sklep internetowy www.eokulary.pl podejmuje wszelkie starania w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony przechowywanych informacji osobowych Użytkowników, oznaczających w zależności od kontekstu Klienta, Konsumenta, lub Państwo odwiedzające stronę.

Użytkownicy w celu skorzystania z usług Sklepu oferowanych przez Sprzedawcę są zobowiązani do wypełnienia odpowiedniego formularza na stronie. Do podania danych osbowych, oraz niektórych zdrowotnych Klient zobowiązuje się samodzielnie. Dane, które przekazuje Sprzedawcy Klient są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w prawie polskim, jak również zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osbób fizyczynych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej RODO. Klient może w każdej chwili aktualizować oraz całkowicie usunąć swoje dane osobowe. Może to zrobić samodzielnie poprzez kontakt e-mail wskazany na stronie Sklepu www.eokulary.pl jak również poprzez kontakt pocztą tradycyjną. elektroniczną.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Duo Optyk Sp. z o.o

ul. Krucza 47a

00-509 Warszawa

NIP 701-008-17-13

REGON 141031646

2. Gromadzone dane i ich wykorzystywanie

Serwis gromadzi tylko i wyłącznie dane wymienione poniżej. Sprzedawca może przekazać przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, na podstawie zawartymi z nimi umowy dotyczącej powierzenia i przetwarzania danych osobowych. Rozdział ten także określa w jaki sposób zbierane i wykorzystywane są poszczególne dane.

2.1 Pliki Cookies

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Rodzaje wykorzystywanych poprzez Serwis Cookies:

sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,

trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

W Serwisie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez naszych partnerów, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Nasza Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach Cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Usługodawcy (Google).

Pliki cookies są danymi zbieranymi automatycznie.

Pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:

zapamiętania zalogowania użytkownika, zawartości koszyka, preferencji wyświetlania Serwisu,

tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu,

umożliwieniu usłudze Google Analytics przeanalizowania danych dotyczących ruchu i sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu,

umożliwieniu usłudze Goodle Adwords oceny poprawności i skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych,

personalizacji przekazu marketingowego.

2.2. Dane wymagane do rejestracji i złożenia zamówienia

Podczas rejestracji oraz składania zamówienia Serwis gromadzi następujące dane użytkowników: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Dane te są wykorzystywane w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez Użytkowników z serwisu (do realizacji zamówień).

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i nie odbywa się automatycznie.

2.3. Dane wykorzystywane do marketingu

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych bloga oraz produktów oferowanych przez Serwis. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

2.4 Logi serwera

Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

Logi serwera są danymi zbieranymi automatycznie.

3. Udostępnianie danych podmiotom trzecim

W celu realizacji umowy Serwis może udostępniać dane Użytkowników partnerom z których pomocą sklep realizuje zobowiązania:

firmy kurierskie,

operatorzy systemów płatności,

firmy obsługujące reklamacje.

Ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum wymaganego do realizacji zobowiązania.

Dodatkowo, dane Użytkowników mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

4. Ochrona danych

Serwis dokłada wszelkich możliwych starań by zabezpieczyć dane użytkowników. Sklep posiada wdrożoną Politykę bezpieczeństwa danych osobowych. Dostęp do danych użytkowników posiadają tylko przeszkoleni pracownicy.

Dostęp do Serwisu przez pracowników jak i Użytkowników może zostać uzyskany tylko przez połączenie zabezpieczone certyfikatem SSL.

5. Zmiana polityki prywatności

Serwis zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności w przypadku gdy będzie tego wymagać obowiązujące prawo bądź ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu. Aktualna polityka prywatności znajduje się pod adresem internetowym na którym Państwo teraz przebywają.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, zachęcamy do kontaktu pod adresem:

sklep@eokulary.pl